Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies. Ofschoon de op deze website vermelde informatie met zorg is samengesteld, kan advocatenkantoor Caris Köhlen voor de juistheid en/of volledigheid ervan niet instaan. Advocatenkantoor Caris Köhlen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van deze website en/of de onmogelijkheid daartoe. 

Verwijzingen naar andere (externe) websites dienen louter ter informatievoorziening. Advocatenkantoor Caris Köhlen is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor deze verwijzingen en/of (de inhoud van) de websites die verbonden zijn aan deze verwijzingen.

Alle rechten (zoals auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom) op deze website behoren toe aan advocatenkantoor Caris Köhlen. Dit geldt eveneens voor de op deze website opgenomen informatie, tenzij anders is vermeld.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze website en/of disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.