01-02-2017

Alimentatie stijgt in 2017 met 2,1 %

Deze indexering is gekoppeld aan de gemiddelde stijging van de salarissen en het prijsniveau in Nederland. De verhoging geldt zowel voor alimentaties, die door de rechter zijn opgelegd als voor alimentaties die door partijen samen zijn afgesproken.

Let op: Achterstallige alimentatiepenningen verjaren na 5 jaar en kunnen nadien dus niet meer worden opgeëist. Dit geldt ook voor niet betaalde indexering. Heeft Uw ex de indexering over een of meerdere jaren niet betaald? Vorder dit dan alsnog zo spoedig mogelijk op!