01-02-2015

Fiscale aftrek kinderalimentatie per 1-1-2015 vervallen

Voor bestaande alimentatieregelingen betekent dit dat de betalende ouder na afschaffing van de aftrek per saldo erop achteruit gaat.

Voor de ontvangende ouder maakt het niet uit, want bij de ontvanger is de kinderalimentatie niet belast.

Voor nieuw vast te stellen kinderalimentatie betekent dit een nadeel voor de ontvanger. Door het fiscale voordeel dat de betaler genoot, kon er immers meer alimentatie worden voldaan. Dit voordeel is thans vervallen, hetgeen een verlaging van de te betalen kinderalimentatie rechtvaardigt.

Deze wijziging van de fiscale regelgeving levert een grond op voor een verzoek tot wijziging van de kinderalimentatie. Probeer hierover afspraken te maken met Uw ex (verlaging van de kinderalimentatie).

Indien dat niet mogelijk is, sta ik U graag bij bij een wijzigingsverzoek.