09-11-2018

Indexering alimentatie 2019: 2,0%

Alimentatiebedragen stijgen op grond van artikel 1: 402a BW jaarlijks met een bepaald percentage. Omdat deze indexering bij wet is geregeld, staat dit niet in de beschikking van de rechter.

Deze zogenoemde wettelijke indexering wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de minister voor rechtsbescherming en wordt omstreeks november gepubliceerd in de Staatscourant en in de landelijke dagbladen.

U dient dus zelf in de gaten te houden hoeveel de indexering jaarlijks bedraagt en de bedragen aan te passen.

De indexering is voor 2019 vastgesteld op 2.0%. Denk er dus aan dat U het huidige te betalen bedrag aan kinder- en/of partneralimentatie per 1 januari 2019 vermeerderd met dit percentage.