Algemeen verbintenissenrecht
Algemeen verbintenissenrecht

Algemeen verbintenissenrecht

Onder meer geschillen terzake:

 • Algemene/ onbenoemde overeenkomsten en contracten;
 • Bijzondere overeenkomsten (bijvoorbeeld reisovereenkomst,
  agentuurovereenkomst en dergelijke);
 • Algemene Voorwaarden;
 • Het redigeren van overeenkomsten;
 • Natuurlijke verbintenissen;
 • Koopovereenkomst roerende en onroerende zaak;
 • Verzuim en ingebrekestelling;
 • Redelijkheid en billijkheid;
 • Hoofdelijkheid;
 • Subrogatie;
 • Voorwaardelijke verbintenissen;
 • Opschortingsrechten;
 • Schade en boete;
 • Overmacht;
 • Aansprakelijkheid voor hulppersonen- en zaken;